Mittwoch, 30. Juli 2008

AB askeri "derin uykularda"

Almanya'nın önde gelen gazetelerinden "Handelsblatt" 29 Temmuz tarihli sayısında AB'nin ortak bir savunma politikası yönünde ciddi açıklarının bulunduğunu bildiriyor.

Andreas Rinke'nin Berlin kaynaklı haberinde AB ülkelerinin toplu olarak her yıl 200 milyar Euroluk savunma giderleri (Dünya askeri harcamalarının dörtte biri) olduğu halde, modern kriz senaryolarına hazır askeri birliklerin yok denecek kadar az olduklarına dikkat çekilmekte.

AB Ortak Güvenlik ve Savunma Komisyonu(1) tarafından hazırlanan bir rapora dayanan haberde, AB ülkelerinin toplam 2 milyon asker, 10.000 tank ve 2.500 uçağa sahip olmalarına karşın bunların %70'inin AB sınırları dışında etkin askeri harekat kabiliyetine sahip olmadıklarının ciddi bir dezavantaj olduğu ifade ediliyor.

Raporda AB ülkelerinin askeri alanda geri kalmalarındaki başlıca sebepler olarak, stratejik açıdan hala Soğuk Savaş doktrinlerinde kalınması, AB ülkelerinin ekseriyeti NATO tarafından öngörülen %2'lik bütçe harcamalarının cok altında kalmaları, milli savunma bürokrasilerinin ancak kendi ihtiyaçlarını gözönünde bulundurarak savunma sanayilerini teşvik etmeleri ve bundan dolayı özellikle teknolojik sahada gerekli ortak açılımlara gidilememesi gösterilmekte.

NATO'nun öngördüğü %2'lik savunma harcamalarını gerçekleştiren AB ülkeleri ise Fransa, Bulgaristan, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi.

1979 yılında dönemin Almanya, Fransa ve İngiltere başbakanları Helmut Schmidt, d'Estaing ve Callaghan tarafından Avrupa savunma sanayilerini birleştirmek yönünde hemfikir olmalarına ve AB ülkelerinin 1999'da 60.000 askerlik bir ortak AB ordusu kurulmasını kararlaştırdıkları halde henüz gerekli düzeyde bir neticeye varılamamıştır. Güvenlik ve Savunma Komisyonu raporunda 2003 yılında alınan AB Ortak Güvenlik Startejisi kararlarına rağmen AB ülkelerinin hala "tesadüf prensibi"ne göre hareket ettiklerinden şikayette bulunuluyor.

Raporda ayrıca, etkili bir ortak savunma doktrini üzerinde ısrarlı olan Fransa'nın AB Dönem Başkanlığı'na gelmesi ve ABD'nin artık "askeri açıdan güçlü ve bağımsız bir Avrupa'ya" karşı olmaması ile AB ortak savunma politikasi için iyi bir fırsatın doğduğu belirtilmekte.

(1) Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik (ESVP), La politique européenne de sécurité et de défense (PESD), The European Security and Defence Policy (ESDP).

Europas militärischer Tiefschlaf

Haber: Algabal

Keine Kommentare: