Dienstag, 21. September 2010

"Para Birimleri Dünya Savaşı" başladı

Küresel mali-iktisadi krizin müsebbibi kapitalist ülkelerin ilk zamanlarda arz ettikleri "anca beraber kanca beraber" görüntüsü artık yerini herkesin can derdine düştüğü panik ortamına bırakmakta. Krizin "sıfır noktası" ABD'nın para birimi üzerine kurulu Dünya ekonomisi aktüel aşamada simülasyon ve manipülasyon teknikleri ile "günü kurtarma"dan ileriye gidemezken kapitalizme önder ülkeler arasında gizliden gizliye "Para Birimleri Dünya Savaşı" başlamış durumda.
1930'lu yılların büyük depresyonunda olduğu gibi "söz sahibi devletler" döviz manipülasyonları üzerinden uluslararası piyasalarda üstünlük sağlama peşindeler. Batı'da birçok uzmanın beklentisi kurulacak "kriz sonrası yeni (kapitalist) düzen"de Dollar'ın yerini Altın veya Çin para birimi Yuan'ın alması yönünde. 
Hükümetin histerik "kriz menercerliği"ni şapşal-şaşkın izleyen Alman kamuoyuna "gizli para savaşı"nın başladığını Ass.-Prof. Dr. Daniel Eckert'ın henüz yeni çıkan "Weltkrieg der Währungen" (Para Birimleri Dünya Savaşı) başlıklı kitabıyla ilan edildi.
Yeni kriz ve eski travmalar
Dr. Eckert'e göre mevcut krizde devletlerin ve milletlerin tavırlarını belirleyen tarihi tecrübelerdir. Daha önce yaşanmış benzeri krizler devletlerin ve milletlerin "bilinç altı"nda travmatik izler bırakır. Buna göre  mesela Amerikalıların en büyük korkusu 1929/30 yıllarında patlak veren "büyük depresyon". Dr. Eckert İkinci Dünya Savaşı'nın çıkmaması ve özellikle ABD'nın zaferi ile neticelenmemesi durumunda bu ekonomik çöküşün (normal şartlarda) 25 yıl süreceğini idda ederken, Amerikalıların bunun farkında olduklarını belirtiyor. "Büyük depresyon" ABD'de özellikle deflasyon şeklinde tecelli  etmişken günümüze kadar Amerikalıların en çok korktukları kelime "deflasyon"dur. Halkın refah düzeyini sarsan bu tarihi tecrübeden dolayı ABD'de tasarruf politikaları bilhassa psikolojik açıdan "düşünülemez". Bundan dolayı ABD'nın  devlet giderlerini "taze para" basarak karşılayacağı ve böylece enflasyonu göze alacağını tahmin ediyor Dr. Eckert. Diğer bir misal ise Almanların "enflasyon fobisi". Almanya yenik çıktığı Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarından sonra büyük enflasyonlar yaşadı. Bu "kolektif tecrübeler"in 60-90 yıl geride kalmasına rağmen bugün Alman devlet ricali ekonomik kriz ortamında ne olursa olsun ama herhangi bir enflasyon eğiliminin mutlaka engellenmesine kilitlenmiş vaziyette. Almanların bu travması şöyle veya böyle depreşmesi hükümet yetkilileri tarafınca "sonu belirsiz bir süreçin başlangıçı" olarak ciddiye alınmakta.
Çin'nin "dev savaş kasası"
   
Çin Halk Cumhuriyeti'nin döviz rezervleri 2,5 trilyon Dollar.  Bunların ana payı ABD devlet bonolarında. Bunun böyle olması "Çin ile ABD arasındaki özel iktisadi ilişkilerde". İki taraf birbirini tamamlayan bir sistematik içinde. ABD'nin ifrat haldeki tüketimini ancak Çin'in dev üretim mekanizması karşılıyor.

Batılılara göre bu "dev savaş kasası" büyük tehlike-tehdit. Çünkü Çin parasal açıdan Batı'yı her an teslim alabilir.

Dr. Eckert bu tuhaf ilişkinin stratejik boyutlarına dikkat çekiyor: "Jeopolitik açıdan bu ilişkiden oldukça nazik bir durum doğuyor. Çin ABD'nin en büyük alacaklısı. Bir süper gücün rakib bir güce bu derece bağımlı olması oldukça enderdir. Eğer borçlar ABD'nin eroini ise, Çin Amerika'nın en önemli madde taciridir. Peki, ya esrarkeş aynı zamanda kendine jandarma süsü vererek tacirle başka bir mevzudan dolayı çatışmaya kalkarsa ne olacak?"

Gerçekten Çin'in ABD'yi ve dolayısıyla Batı'yı böylesi "yumuşak" şekilde teslim alabilme imkanına malik olması hayret mevzuu! Herhalde burda Batı'nın" statik güç felsefesi" karşısında Doğu'nun "su keyfiyeti hikmeti"nin üstünlüğü kendini belli ediyor.

Avrupa'da (AB) güç dengelerinin Doğu lehinde kayması endişeyle izleniyor. Asıl dikkat çekmesi gereken ise, Avrupalıların gerçek manada bir karşıt konsept ortaya koyamayışlarıdır. Bu kafasızlık Çin'in "demokrasisiz kapitalizm" uygulamasını taklit etme tekliflerine kadar varmış vaziyette. (Demokrasinin serbest piyasa totaliterizmine ancak kılıf olmakla beraber "halk egemenliği"nin teorik ve reel sınırlarını belli eden yine küresel krizin şiddeti olmuşdur.)

Batı için Çin'in yükselişi "21. Yüzyılın anahtar teması". Batı'nın şu anki şaşkınlığı içinde  - gizliden gizliye - konsansüs arama eğilimleri de yok değil. Özellikle Avrupa'da bu yönde ABD'yi "gözden çıkarma" düşüncesi filizlenmeye başladı. Bu oyunda tüm kozlar Çin'in elinde; Avrupalıları ABD'ye karşı olsun veya tersi şekilde bir konuşlandırma ile olsun - Batı cephesinin yıkılması daha çok Çin'in inisiyatifinde. Tarih Çin'e Batı'dan 19. Yüzyılın rövanşını almak için büyük fırsatı vermiş durumda!

ABD'nın en sadık müttefikleri arasında bile yavaş yavaş gözden düşmesi "büyük paradigma"nın çöküş emarelerinden ancak biri. 

Euro'nun sefaleti veya AB'nin sahte gücü

"Ekonomizm" (ki "bütüncü ideoloji"den çok "aşağı psikoloji" mahiyetindedir) merkezli Batı'nın politik gücü son neticede elbette ekonomik durumuna bağlıdır. Bu açıdan özellikle AB oynamak istediği "global güç" rolünde oldukça cılız kalıyor. AB'nın Avrupa'da olsun, Orta Doğu ve Orta Asya'ya yönelik olsun, son 10 yıl içinde zorladığı yayılma politikası "haddini aşan her şey zıddına döner" hikmetinin bir vesikasıdır. 

AB "yayılma atağı"nın en önemli ayaklarından biri ortak para birimidir. Yalnız "keskin kılıç" olarak tasarlanan bu mali-iktisadi vasıta AB'nın ideolojik ve politik boşluğunu ifşa ederek tam tersine bir etki bıraktı. Euro'nun Avrupalıların kendi ifadeleriyle "Esperanto parası" diye tanımlanması aslında bu boşluğu işaret etmekte. Euro'nun "tutmaması" her şeyden önce AB'nın ideolojik ve politik birlik ifade etmemesinden kaynaklanıyor. 

Bir yandan Almanya-Fransa arasında politik kıskançlık ve açık ekonomik-ticari rekabet diğer yandan İngiltere'nin Anglo-Sakson mayası gereğince ABD'ye bağlanması (İngiltere'nin ortak para birimine baştan itibaren katılmaması "birlik fikri"ne "Atlantik mihveri" kaynaklı açık sabotaj mahiyetindedir), temelde politik kaosun hakim olmasını gerektiriyor. Küresel mali-iktisadi kriz ise bu siyasi iktidarsızlığı açığa çıkaran medyum olmuştur.

Oysa 2002'de resmi olarak tedavüle giren Euro ilk yalpalanmalar sonrası Dollar'a alternatif veya en azından Dollar yanında "eş değer" olma yolunda hayli mesefa almışdı. 2000-2008 yılları arasında Dollar Euro karşısında %50 değer kaybına uğradı. 2008 başlarında Dünya döviz rezervlerinin %26'lık payı Euro üzerinden hesaplanıyordu. 22 Nisan 2008'de ise Euro'nun Dollar karşısında 1,60 kur yapması Avrupalıları kendilerinden oldukça emin etmiş ve Avrupaî sosyal devlet modelinin (sosyal serbest piyasa ekonomisi) Amerikan "kovboy kapitalizmi"den üstün olduğu intibasını yaygın hale getirmişdi. 

Tam bir yıl sonrasında ise manzara tepe taklak olmuş vaziyetteydi! 

ABD'de patlak veren emlak krizi kısa zamanda tüm kapitalist sistemi uçurumun eşiğine getirince bundan "güçlü" Euro'da nasibini aldı.

Borç ve faiz batağına saplanmış birçok AB ülkesinin tetiklediği Euro krizi en son bazı Euro ülkelerini "geçici olarak" ortak para birimi bölgesinden çıkarma düşüncelerine kadar vardı. Neticede hem Euro'yu hem de AB'yi kurtarmak amacıyla 9 Mayıs 2010'da 750 milyar Euro tutarında bir "emniyet şemsiyesi" açıldı. 

AB'nin bu son koşullar içinde nereye varacağı büyük bir soru işareti. 

Altın'ın yükselişi

1999 yılında İngiltere Maliye Bakanı olan Gordon Brown bütçe açıklarını kapatmak için İngiltere'nın asırlarca biriktirmiş olduğu Altın rezervlerinin hatırı sayılır bir kısmını satma fikrini ortaya attı ve birkaç yıl içinde İngiltere 400 ton Altın'ı piyasaya sürdü. O yıllarda Gordon Brown tipi uzmanlar ve ekonomistler arasında ortak kanı "Altın devri"nin "kapandığı" yönündeydi. Altın "modası geçmiş", reel ekonomik değeri olmayan bir nesneydi.

İngiltere bütçesine bu Altın satışlarından dolayı 3,5 milyar Dollar kadar çok cüzi bir "sıcak para" akımı oldu. O yıllarda uluslararası piyasalarda Altın Ons fiyatı 300 Dollar cıvarlarındaydı. 

Aktüel Altın Ons fiyatı 1300 Dollar sınırına dayanmış vaziyette. Gordon Brown'nun "dahiyane" girişimi ile 1999 ve sonraki birkaç yıl içinde satılan Altın'ın mevcut para değeri 13 milyar Dollar kadar. Mevcut mali-iktisadi kriz içinde o yıllarda satılan Altınların bugün Sterling için önemli bir psikolojik dayanak olurdu.

Bundan dolayı Dr. Eckert de kitabında yeni bir döviz sistemi için gerekli emniyet mihrakını klasik şekilde "Altın" olarak işaretliyor.

Haber: DTN


Kaynaklar (Quellen):

Der Weltkrieg der Währungen hat begonnen

Krieg der Währungen  

Kampf der Währungen

Der Euro als Wunderwaffe


NOT: 21 Eylül tarihli haberimizden iki gün sonra çıkan haberlere göre Çin ve ABD arasındaki "Para Birimi Savaşı" yeni bir merhale aldı. New York'taki Birleşmiş Milletler Zirvesi vesilesiyle Çin ve ABD üst düzey hükümet sözcüleri konuyla ilgili açıklamalarda bulundular.

Konuyla ilgili bazı haber kaynakları:

Çin'den ABD'nin yuan baskısına karşı hamle

"New York'ta devam eden Birleşmiş Milletler (BM) Zirvesi görüşmeleri çerçevesinde bugün ABD Başkanı Barack Obama ile görüşecek olan Çin Başbakanı Wen Jiabao, yuanın değerininABD'nin ticaret açığıyla ilgisi bulunmadığını ve siyaset malzemesi haline getirilmemesi gerektiğini söyledi.

(...)

Wen, ortada yuan için büyük oranda değer kazancını gerektirecek bir durum olmadığını ve ABD'nin talep ettiği yükselişin bu ülkede yaşanan işsizlik sorunu çözmeyeceğine değindi. Çin Başbakanı, ABD'li şirketlerin artık emek-yoğun ürünler üretmemesini bunun başlıca nedeni olduğunu ifade etti.

Wen bu konuda Çin'e döviz tarafında uygulanacak yaptırımları eleştiren ABD'li ekonomistlerin görüşlerine benzer ifadeler kullanarak, "ABD'nin, Çin  ile verdiği dış ticaret açığının temel nedeni yuanın değerinden değil, aksine iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım yapısının farkından kaynaklanıyor" dedi.

ABD Temsilciler Meclisi'nde bir komisyonun Çin'e döviz tarafından uygulanacak yaptırımlar için Cuma günü toplanması bekleniyor. Demokratlardan bir yetkili, tüm Temsilciler Meclisi üyelerini tasarının oylanmasına katılacağını belirtti." hurriyet.com

 ABD ile Çin arasındaki 'Kur' savaşı 'sosyal patlama' tartışmasına döndü

"Türkiye'de yetersiz kur müdahaleleri tartışılırken, ABD ile Çin arasında süren hararetli kur tartışmaları istihdam ve sosyal patlama boyutuna taşındı. Çin para birimi yuanın, değerinin çok altında olduğunu savunan ABD yönetimi, Çin'e karşı bir dizi caydırıcı tedbir alma tartışırken, Çin yönetimi yuanın değer kazanmasının ülkede büyük bir sosyal patlama yaratabileceğini savunuyor. Çin Başbakanı Wen Jiabo, yuanın yüzde 20 değer kazanmasının ciddi iş kayıplarına sebep olacağını ve ülkede sosyal dengesizlik yaratacağını belirtti.

Çin'i daha güçlü kur isteyen ABD ile karşı karşıya getiren 'Yuanın değerlenmesi' tartışması iki ülke yönetiminden arta arda gelen açıklamalarla birlikte ekonomik alandaki gerginliği giderek artırıyor. Başbakan Wen, Çin para birimi yuanın yüzde 20-40 değerlenmesine izin verilmesi durumunda şirket iflasları yaşanacağını ve işsizliğin artması ile de sosyal gerginliklerin yaşanacağını dile getirdi. Wen, "Kaç fabrikanın iflas edeceğini, kaç Çinli işçinin işini kaybedeceğini ve kaç tane göçmen işçinin kasabalara döneceğini tahmin edemeyiz" dedi.
 

Wen, böyle durumda Çin'de sosyal ayaklanma olabileceğini savundu. ABD ise Başkan Barack Obama ve Hazine Bakanı Timothy Geithner'ın yuanın değerinin yükseltilmesi konusunda yaptığı baskıya şimdi de Çin mallarına ticari sınırlama ve ek gümrük vergi restini ekliyor."  habernet.com
"Hisse ve altın zamanı mı?" milliyet.com.tr
"USA drängen China zu Aufwertung" NNZ Online
"USA bereiten Handelskrieg gegen China vor" Spiegel Online 

Sonntag, 12. September 2010

Türkei: Referendum über Verfassungsänderung

"JA - NEIN"
Heute fand in der Türkei das langatmig diskutierte Referendum zur Verfassungsänderung statt. Ersten halbamtlichen Berichten zufolge stimmten ca. 58% für und ca. 42% gegen eine Verfassungsänderung. Die Wahlbeteiligung lag bei etwa 77%. Der Abstimmungsausgang wird als Erfolg der Regierung Erdoğan gewertet. Die Regierung hat nun die Möglichkeit die von der Militär-Junta (nach dem Putsch vom 12. September 1980) eingeführte Verfassung von 1982 in wichtigen Punkten zu ändern. 

Freilich hatten sich die demokratischen Gemüter in den Monaten zuvor erheblich erhitzt. Die Nein-Sager rekrutierten sich aus Beton-Ataturkisten (im Parlament vertreten durch die CHP/Republikanische Volkspartei) und völkischen Nationalisten (im Parlament vertreten durch die MHP/Partei der Nationalistischen Bewegung). Während die einen die Untergrabung säkularistischer "Errungenschaften" befürchten, wettern die anderen vor allem gegen eine angebliche Auflösung des (National-)Staats. Die Ja-Sager sind vor allem Anhänger der liberal-religiösen Regierungspartei (AKP) sowie vorwiegend säkularisierte aber auf individuelle Freiheiten pochende Postmodernisten. 

Wichtiger als die anstehenden formalen Änderungen der Verfassung könnte der psychologische Effekt dieses Volksbegehrens sein. Zum erstenmal in der Geschichte der modernen Türkei hat sich eine relative Mehrheit offiziell gegen die Machtstrukturen der ataturkistischen Oligarchen aus Militär, Justiz und Politik ausgesprochen.

Der Nimbus der Allmächtigkeit und Unantastbarkeit dieser Oligarchie hat einen nicht unerheblichen Kratzer bekommen. Dies kann als erster Schritt zu einer fundamentalen Revision der republikanischen Ära gewertet werden. Damit sind aber noch lange nicht alle psychologischen, politischen und rechtlichen Hindernisse auf dem Weg hin zu einer (Rück-)Besinnung auf die eigenen kulturellen Werte ausgeräumt. Das der "unblutige Bürgerkrieg" kurz-und mittelfristig anhalten wird, ist ersichtlich. Das Referendum-Ergebnis sollte darüber nicht hinwegtäuschen. Das Problem der Türkei ist eine Psychose historischen Ausmaßes, die sich aufgrund innerer und äußerer Dynamismen erst in jüngster Zeit dem öffentlichen Bewußtsein immer stärker aufdrängt.
 
Das Wallstreet Journal veröffentlichte Anfang Mai 2010 einen Artikel über diesen "unblutigen Bürgerkrieg". Für den Artikel führte der Wallstreet Journal Korrespondent Marc Champion auch ein Interview mit dem Chefredakteur der islamischen Zeitschrift Yeni Furkan, Sadeddin Ustaosmanoğlu. Vom Wallstreet Journal nicht abgedruckt, wurde das Interview von Yeni Furkan online veröffentlicht.  

Hier die komplette deutsche Übersetzung:

Wall Street Journal: Es wird gesagt die İsmailağa-Gemeinde würde sich aufgrund ihrer Bekleidung, der Ablehnung von Fernsehn und Internet und ihres konservativen Glaubens von den anderen Gruppen der Gesellschaft trennen. Ist es richtig zu sagen dass die İsmailağa-Gemeinde versucht sich von den säkularen Elementen der modernen Türkei abzusondert?
  
S. Ustaosmanoğlu: Um hier einmal den Satz "sich von anderen Gruppen der Gesellschaft trennt" als Ausgangspunkt zu nehmen. Wenn wir die gerade hundertjährige Vergangenheit der türkischen Gesellschaft betrachten, werden wir im Grunde nicht eine Trennung der İsmailağa-Gemeinde von den anderen Gesellschaftsgruppen sondern eher eine Trennung der anderen Gesellschaftsgruppen von dem Bedeutungsgehalt sehen den die Gemeinde repräsentiert... D.h. unsere Gemeinde legt ein Verhalten an den Tag der den Widerstand einer tausendjährigen traditionalen Struktur repräsentiert. Was das Thema Fernsehn und Internet betrifft; da es nicht möglich ist sich solchen aus dem Westen kommenden Stürmen zu widersetzen, kann nur von einem Widerstand gegen die Inhalte dieser Mittel die Rede sein; ein opponieren im technologischen Sinne wäre ohnehin Dummheit. Dann muß man aber auch im Blick behalten dass unsere Gemeinde eine Tasawwuf-Gemeinschaft ist. Denn der Lebensstandart solcher Gemeinden formiert sich nicht nach hedonistischen Weltanschauungen. D. h. es wird versucht die Dinge von ihren Beziehungen zum seelischen her zu kontrollieren. Das ist ein Thema, dass von säkularen Gesellschaften nicht gerade leicht verstanden werden kann. Worum es hier geht, ist nicht die Absonderung von säkularen Elementen, es geht darum aufzuzeigen dass die säkularen Grundsätze der menschlichen Natur entgegengesetz sind. Das ist es, was mit all seinen psychologischen und soziologischen Bedeutungsebenen erörtert werden muss.
  
WSJ: Wieviele Anhänger hat die İsmailağa-Gemeinde in der Türkei schätzungsweise? Hat sich diese Zahl in den letzten zehn Jahren in grundlegendem Maße erhöht oder abgenommen? Gab es seitens des Staates harte Eingriffe gegen die İsmailağa-Gemeinde?
  
S. Ustaosmanoğlu: Es ist nicht möglich genaue Zahlen zu nennen. Aber, ungefähre Berechnungen gehen von rund zehn Millionen aus. Von einer grundlegenden Erhöhung möchte ich nicht sprechen, in Übereinstimmung mit den fundamentalen Gesellschaftsstruktur ist ein stabiler Zuwachs offensichtlich. Bis heute gab es von seiten des Staates keine ernsthaft harten Eingriffe. Es gab nur ein höhnisches Gehabe, denn die Struktur der Gemeinde wurde vom Staat als unadäquat mit der offiziellen nach-republikanischen Politik betrachtet. Von Zeit zu Zeit gibt es aus staatlichen Bereichen heraus auch Haltungen in Richtung Ausnutzung. Diese sind dann in Form von populistischen Politmanöver fühlbar. 

WSJ: Sind die Anhänger der İsmailağa-Gemeinde für eine Regierung der Türkei durch die Scharia?
  
S. Ustaosmanoğlu: Ja... Aber, hier gilt es eine Sache zu klären. Diese Sache ist etwas das die gesamte türkische Gesellschaft angeht... Zunächst muss verstanden werden dass innerhalb der türkischen Gesellschaft eine ungeheure Begriffsverwirrung vorherrscht. Der Grund dafür ist das geistige Trauma welches durch die republikanischen Reformen ausgelöst wurde. Insbesondere nach der Schriftreform gleicht die Gesellschaft einem Fisch an Land, erlebt auch weiterhin dieses Trauma, was sie genau will oder nicht will kann sie nicht wirklich abschätzen. Unter Einbeziehung auch der Menschen die nicht zur Gemeinde gehören möchte ich sagen; solange die Menschen in diesem Lande sagen "ich bin Muslim" sind sie auch nicht ermächtigt zu sagen "ich will die Scharia nicht", aber dass dies in Wahrheit so ist, ist durch das Trauma in Vergessenheit geraten. Kurden, Türken und all die anderen ethnischen Gruppen, das sind Menschen die die osmanische Vergangenheit befürworten, erinnern sich nicht einmal daran dass die von den Osmanen angewendeten Gesetze auf die Schariagesetzgebung basierte. Eine Gesetzgebung die sogar aus aller Welt vetriebene Juden zufrieden stellte. Nun, trotz all der negativen Auswirkungen des Traumas erinnert sich die türkische Gesellschaft an seine Vergangenheit, wird sich auch weiter erinnern. Kurz; nicht nur die İsmailağa-Gemeinde, die gesamte Gesellschaft und darüber hinaus gar die Islamische Welt wendet sich ihrer natürlichen Veranlagung zu. Dieser Gang der Dinge kann nicht verhindert werden.

WSJ: İlhan Cihaner hatte im Jahr 2007 in Erzincan gegen nichtgenehmigte Koranschulen die Kinder im Vorschulalter unterrichteten ein Verfahren eröffnet. Aber, wie ich höre sind solche Schulen in der Türkei schon seit langem verbreitet und werden [inoffiziell] toleriert. Wenn es solche Schulen gibt, ist es wahr dass aus den umliegenden Dörfern Erzincans Kinder in diese Schulen gebracht wurden und die jüngsten dreieinhalb Jahre waren?
  
S. Ustaosmanoğlu: Sehen sie, ohne die soziologische Struktur der Türkei zu kennen ist es sehr schwierig solcherart Angelegenheiten zu analysieren. Solche Korankurse sind eine unabstreitbare Wirklichkeit der Türkei. Und; es ist nicht möglich diese Wirklichkeit zu beseitigen. Zumal, seit der Gründung der Republik, sich auch der Staat in einem furchtbaren Trauma befindet; der Staat mit dem Volk einfach nicht zum Frieden kommt. Daher verhält sich der Staat dilletantisch bei der Umsetzung dieser fundamentalen Wünsche. Das der Staat versucht solche Wünsche abzuwürgen und eigene Vorgaben aufzuzwingen macht auch deutlich dass der Staat keine in die tiefe gehende Ahnung vom Wesen dieser Wünsche hat. Doch sehen wir gerade jetzt wie sogar die Hauptsäule des Staates nähmlich die Republikanische Volkspartei (die von Atatürk gegründete Partei) von ernsthaften Einwendungen gegen Korankurse, das tragen des Schleiers bei Frauen oder den Turban der Männer abstand nimmt. Dem Wunsch des Volkes sich wieder seinem Naturell zuzuwenden, wird nicht mehr der Widerstand früherer Zeiten entgegengebracht... Die Behauptung wonach dreieinhalbjährige Kinder in diese Korankurse eingeschrieben wurden ist reine Komik... Wie kann denn ein Kind das gerade der Mutterbrust entwöhnt ist überhaupt den Konditionen einer solchen Einrichtung genügen? Da hat der Herr Staatsanwalt übertrieben!

WSJ: İlhan Cihaner beschuldigte die İsmailağa-Gemeinde auch damit eigene Imame auszubilden und somit die Autorität dafür zuständiger staatlicher Institutionen zu untergraben. Stimmt dies? Wenn dies zutrifft, wie lange hält dieser Zustand schon an?
  
S. Ustaosmanoğlu: Was sich der Herr Staatsanwalt hier eigentlich als erstes fragen müsste, ist doch die Frage warum ein säkularer Staat sich überhaupt anstrengt Geistliche auszubilden. Erstens; es ist falsch dass sich ein säkularer Staat so benimmt. Zweitens; der Grund für eine solche Anstrengung ist es die Gesellschaft in eine mit ihrer Natur nicht übereinstimmende Lebensweise zu manövrieren... Das Trauma macht sich auch hier bemerkbar. Desweiteren begegnen wir hier dem Widerstand der Gesellschaft, dem Wunsche sich einer mit ihrem Glauben übereinstimmenden Lebensweise zuzuwenden. Und schließlich hat eine Gemeinde auch nicht die Möglichkeit Geistliche in eine vom Staat kontrollierte Moschee zu befördern. Seit den ersten Jahren der Republik werden zwischen Gesellschaft und Staat solche und ähnliche Situationen erlebt. Aber wie ich schon sagte, derzeit ist eine enorme Flexibilität zu beobachten. 

WSJ: Sind die Ermittlungen in Erzincan nur eine von vielen die in den letzten Jahren eingeleitet wurden oder handelt es sich um die einzige? Wenn die Vorwürfe bezüglich der Gründung eigener Schulen und die Ausbildung eigener Geistlicher wahr ist, können sie erklären aus welchen Gründen die İsmailağa-Gemeinde ein solches Bedürfnis hat? Oder um es anders auszudrücken,  warum bedürfen Kinder im Vorschulalter einer Koran-Ausbildung? Warum werden staatliche Geistliche nicht als adäquat erachtet?
  
S. Ustaosmanoğlu: Ich denke dies wurde bei ihrer vorherigen Frage schon teilweise beantwortet... Was ich noch hinzufügen kann ist folgendes; diese Ermittlung ist, in ihren Ausmaßen, die erste Ermittlung. Die ihr zugrundeliegende Absicht hat nicht direkt was mit unserer Gemeinde zu tun... Über die Ergenekon-Sache trägt sie eher die Absicht einer [politischen] Attraktion gegen die Regierung. Als wir versuchten mit einem der insgesamt neun Verhafteten Personen aus unserer Gemeinde ein Interview zu führen, haben wir gesehen wie stark er eingeschüchtert wurde. Er sagte uns folgendes: "Die Leute die uns verhaftet haben, sagten uns "Das ist die Rache für Ergenekon. Bei euch haben wir angefangen, als nächstes sind die Fethullah-Leute dran". Ich denke die Sache ist ersichtlich! 

WSJ: Warum hat ihrer Meinung nach İlhan Cihaner im Jahr 2007 Ermittlungen gegen die İsmailağa-Gemeinde aufgenommen?
  
S. Ustaosmanoğlu: Aus Gründen die ich anführte. Die Türkei erlebt einen sehr speziellen Prozess. Weil die genannten Kräfte gemerkt haben dass ihre Autorität ins wanken geraten ist, nehmen sie Zuflucht zu verschiedenen Attraktionen.

 WSJ: İlhan Cihaner erwähnte in seinem Ermittlungsbericht den er nach Erzurum sandte, dass er gegen eine Reihe von Einrichtungen, darunter auch der Furkan-Verein, seine Ermittlungen nicht abschliessen konnte. In diesem Dokument wird auch darauf verwiesen dass weder gegen die nichtgenehmigten Bildungseinrichtungen noch gegen Familien die ihre Töchter nicht in die [staatliche] Schule schicken Schritte unternommen wurden. Ausserdem konnten die Ermittlungen zu Fragen des Finanzverkehrs nach Tschetschenien und Palästina, Ungereimtheiten bei diversen Ausschreibungen und den "propagandistischen" Tätigkeiten der İsmailağa-Gemeinde nicht abgeschlossen werden. Im selben Dokument wird auch ausdrücklich darauf verwiesen dass es keine Beweise bezüglich einer Gewaltbereitschaft und bewaffneten Organisation gibt. Was versuchte ihrer Meinung nach İlhan Cihaner mit all dem? 

S. Ustaosmanoğlu: Zunächst muß ich folgendes dazu erklären; der Furkan-Verein von dem hier die Rede ist, hat nichts zu tun mit der Zeitschrift Yeni Furkan, deren Hauptredakteur ich bin. Mit seiner Schelte bezüglich der Institutionen hat der Herr Staatsanwalt natürlich unrecht, zumal nach gültigem Recht auch er einen Hut tragen müßte aber dies nicht tut! Also in diesem Land sind einige Dinge dermaßen in der Vergangenheit zurückgeblieben dass sich niemand darum schert. Das sind alles Zeichen des Traumas von dem ich sprach. Aus diesem trubulenten Prozess geht hervor, dass der Staat zum Spielball von Banden geworden ist. Die damit einhergehenden negativen Erscheinungen gehen teilweise noch immer weiter. Um zur Tschetschenien, Palästina etc Frage zu kommen. Wie jetzt? Während die Russen in Tschetschenien, Israel in Palästina Muslime ermorden sollen sich die hiesigen Muslime nicht rühren? Dies ist eine Gewissensfrage, die mit Gesetzen und dergleichen nicht zu kontrollieren ist. Zudem kann man sich auch darüber streiten inwieweit die Beweise des Herrn Staatsanwalts wirkliche Beweise sind. Beim Thema der Ausschreibungsmanipulation handelt es sich um gemeine Vergehen. Wenn sich jemand eines Vergehens schuldig gemacht hat wird er dafür einstehen. Der Grund warum ich dies als gemeines Vergehen bezeichne ist folgender; solche Finanz-Sachen sind dafür geeignet in der Öffentlichkeit Verdacht zu erregen und werden deshalb immer als Garnitur benutzt. Cihaners ausdrücklicher Hinweis dass die Gemeinde nicht zur Gewalt neigt hat wohl folgenden Grund; wenn die Gemeinde in den Bereich der bewaffneten Organisation fällt, würde die Spezialstaatsanwaltschaft Erzurum den Fall übernehmen. Wahrscheinlich wird dies nur deshalb betont um zu verhindern das der Fall abgegeben werden muss. Aber mit der Anzeige wurde Cihaner der Fall durch den Spezialstaatsanwalt entzogen. Wie ich schon vorab darauf verwiesen habe, geht es in der Sache natürlich nicht um die İsmailağa-Gemeinde. Die eigentliche Sache bezieht sich auf die Geschehnisse um Ergenekon. Die Gemeinde wurde hierbei als leicht zu benutzende Bauern-Figur eingestuft. Aber, soweit wir dies nachvollziehen können sieht es so aus als wenn die Gegenseite [die AKP-Regierung] dieses Spiel verdorben hat. 

(Übersetzung: Algabal)

Sonntag, 15. August 2010

Almanlar depresyonda

Federal İstatistik Dairesi'nin Çarşamba günü (11.08.) yaptığı açıklamalardan bir gün sonra Techniker Krankenkasse (sağlık sigortası) tarafından da Almanya'da gittikçe yaygınlaşan psikolojik hastalıklara dair açıklamalar geldi.

2002 yılından itibaren her iki yılda sağlık hizmetleri giderlerinin ekonomik faturasını çıkaran Federal İstatistik Dairesi, depresyon ve demens (bunama, zihni çöküş) hastalıklarının tedavisi için 2002 yılına nisbeten 2008 yılında %32 artış görüldüğü bildirdi. Bu oranın mali tutarı ise 14,6 milyar Euro. Tüm sağlık giderlerinin ise 2002-2008 yılları için %16 arttığı ve toplam sağlık harcamalarının bu zaman dilimi içinde 254,3 milyar Euro'ya vardığı tesbit edilmiş.

Depresyon ve demens dahil tüm psikolojik hastalıkların tedavisi için 2008 yılında toplam 28,7 milyar Euro harcanmış. Böylece bu tür hastalıklar hasta giderleri sıralamasında üçüncü sırada her alıyor. 2008 yılı için en çok harcamalara mal olan hastalıklar arasında ise 37 milyar Euro ile kalp ve dolaşım hastalıkları birinci ve sindirim-hazım sistemi hastalıkları 34,8 milyar Euro ile ikinci sıradalar.

Antidepresif kullanma oranında %113 artış!

Techniker Krankenkasse tarafından yapılan araştırmalara göre son 10 yıl içinde antidepresif tüketimi hacmi %113 artış göstererek ikiye katlanmış durumda.

Böylece ortalama olarak her Alman yılda bir hafta boyunca depresyona karşı ilaç tedavisi görüyor. Erkeklerde bu ortalama 6 gün tutarken kadınlarda ortalama 10,5 gün ile belirgin şekilde daha yüksek olması dikkat çekiyor.

Eyaletler arasında belirgin farkların gözlemlenmesi henüz yeterince açıklanamamakla birlikte, olayın iş yaşamı ile bağlantılı olduğu işaretleri mevcut.

Çalışanlar arasında antidepresif kullanımının ortalama 9 gün ile en yüksek olduğu eyalet Baverya. İşsizliğin en az ve refah düzeyinin en yüksek olduğu eyalet olarak bilinen Baverya'ya karşın işsizlik oranı ve ekonomik sıktıntıların yüksek olduğu Saksonya-Anhalt eyaletinde ise ortalama 6 gün antidepresif ile geçinilmekte.

Baverya ile ilgili bir başka ilginçlik ise çalışanların antidepresif kullandıkları günlerde işyerlerinden uzak kalmamaları. Böylece Baveryalılar "antidepresif ile ayakta kalarak" Alman iş etiğine örnek(!) teşkil ediyorlar.

Haber: Deutsch-Türkische Nachrichten

Kaynaklar:

Depressionen und Demenz kosten 14,6 Milliarden


Immer mehr Deutsche schlucken Antidepressiva


Almanya'da ruhsal çöküntüDepresyonda Euro-Türkler Almanlardan geri kalmıyor

Euro-Türkler depresyon olayında "Batı standartları"na tam entegre olmuş vaziyetteler.

Konuyla ilgili Almanya'da Kuzeyin Sesi gazetesinin haberi:

"Özellikle son dönemlerde Avrupa'daki Türkler arasında artan sorunlar nedeniyle psikolojik rahatsızlıkların çoğaldığına işaret eden Psikoterapist Dr. Berrin Çetin, Euro Türklerin depresyonda olduğunu söyledi. Normal şartlarda üç aylık dönemde 40-50 hastaya bakabildiklerini kaydeden Çetin, "Bir ayda 780'den fazla başvuru olduğunu düşünürsek rahatsızlığın ne denli arttığını daha iyi anlayabiliriz" diye konuştu.

Almanya'da yaşayan göçmenlerde depresyon, korku, panik atak ve saplantı hastalıklarının yagın hale geldiğine dikkati çeken Dr. Berrin Çetin, sosyal yaşam, iş ve eğitim sorunlarının bu rahatsızlıkları tetiklediğini söyledi. Çetin, uykusuzluk, kendini kötü hissetme, aile içi rahatsızlık yaşayanların mutlaka doktora başvurarak rahatsızlık büyümeden tedavi olmaları gerektiğini belirtti."


Haberde belirtildiği gibi toplumsal depresyona başlıca sebepler "sosyal yaşam, iş ve eğitim sorunları"dır. Yalnız bu ifadelerin yarım kaldığını ve yanıltıcı olabileceğini hemen ilave edelim.

"Sosyal yaşam"dan anlaşılması gereken bizzat Batıcı yaşam tarzı'dır. Bununla içiçe "iş ve eğitim sorunları" da ilk bakışta empoze edildiği gibi sırf dışyüz işsizlik ve eğitimsizlik değil; insanı üretim-tüketim ekseninde ruhi boşluğa iten  - insanı insan yapan hakkiki prensiplerden yoksun - Batıcı iş ve eğitim modelidir. Bunun idrak edilmesi kelimenin tam anlamıyla HAYATİ'dir. Hastalığı doğru teşhis, şifaya doğru ilk adımdır.

Bu tür haberlerin "normalite" olmasından da anlaşılıyor ki artık Batıcı yaşam tarzı'na endeksli toplumlar tarihi kırılma noktasına gelmişdir. 

Deutsch-Türkische Nachrichten (24 Ağustos 2010)

Sonntag, 18. Juli 2010

Kurbağalar ve deprem

Tabiyat fenomenleri Türkiye'de heycan yapıyor: Önce yüzbinlerce kurbağa insanları korkuttu, şimdi kelebeklerin hücumu bilmece haline geldi.

Aniden her yerdeler. Günlerdir Türk metropolü İstanbul'da birdenbire artış gösteren gri-kahverenkli kelebekler insanları hayrette bırakıyor. "Bazıları kelebeklerin yakın gelecekte olacak bir depremin elçileri olduğunu sanıyor" haberini veren Vatan gazetesi hemen ülkenin en iyi kelebek uzmanlarına danışmış. Uzmanlar Türkleri rahatlattı: Olay her sekiz-on sene içinde gelişen bir popülasyon artışından ibaretmiş. Ama sırf kelebeklerin bu korkutucu çoğalması değil bazı Türkleri endişelendiren. Kısa bir süre öncesinde Yunan kurbağalar Türk medyasında heycana yol açmıştı.

Yüzbinlerce kurbağa birdenbire Yunanistan'ın Kuzey'indeki bir otoyolda ortaya çıkmışlardı. Kurbağaların göçü Yunanistan'ın Langadas şehri yakınlarında keşfedildikten sonra Akşam gazetesi "Kurbağalar otoyolda - deprem yaklaşıyor" manşetini atmıştı. Takvim gazetesinde ise "Deprem geliyor" deniliyordu. Kurbağaların Türk-Yunan sınırında veya Ege'de muhtemel bir depremden kaçtıklarına dair tahminler yürütülüyordu. Bir milyon kurbağanın göç etmesinden dolayı Langadas'da polis geçici olarak yolu kapatmak zorunda kaldı. Yunan yetkililerin bu tabiyat fenomeni için oldukça masum bir açıklamaları da vardı: Kurbağalar yakın bir gölden yola çıkarak başka bölgelerde yem arıyorlardı.

Peki bu gerekçe doğru mu? Neticede uzun zamandır bazı hayvanların şimdiye kadar bilinmeyen bir şekilde depremleri hissettikleri söylentisi var. Yunanistan'daki kurbağa göçünden birkaç gün sonra birkaç yüz kilometre uzaklıkta olan Türkiye'nin Kuzeybatı'sında küçük çaplı bir deprem meydana geldi.

Yunanistan'daki kurbağa göçü karşısında Türk gazeteleri Büyük Britanya'dan araştırmaları işaretliyorlardı: "Journal of Zoology" adlı bilim dergisinde araştırıcı Rachel Grant'in İtalya'nın L'Aquila bölgesinde yaptığı saptamaları rapor etmişti. İtalya'da kurbağalar birden çiftleşmeyi bırakmışlardı - geçen yıl Nisan ayındaki depremden beş gün önce. Grant'ın yazdığına göre kurbağalar ancak depremden birkaç gün sonra normaliteye geri dönmüşler.

Türkiye'de 20.000 civarında insanın öldüğü 1999 depreminde yine benzer haberler çıkmıştı. Kurtlar ve köpekler deprem öncesi tedirgin davranışlarla dikkat çekmişlerdi. Bazı köpekler gece yarısı sahiplerini evlerden çıkararak hayatlarını kurtarmışlar.

Türk uzmanlar ise hayvanat alemindeki bu esrarengiz fenomelerden çok binaların sağlamlaştırılması gibi somut tedbirler alınmasını tavsiye ediyorlar. Araştırmacılara göre kelebek hücumu iki hafta sonra geçmiş olacak.

Kaynak: Türkei - Die Frösche und das Erdbeben, Der Tagesspiegel, 04.07.2010.

Tercüme: Algabal

Mittwoch, 31. März 2010

Deutschland und Türkei - Ist eine geopolitische Partnerschaft möglich?

Wenige Tage vor dem Türkei-Besuch Angela Merkels, gab es zunächst einmal das gewohnte "diplomatische Abklopfen". Unnötige Kraftmeierei auf beiden Seiten, zumal sich dann später plötzlich die gegenteiligen Meinungen zum Thema "türkische Schulen in Deutschland" in "gegenseitigem Einvernehmen" auflösten. Dabei hatte Recep Tayyip Erdogan eigentlich auch kaum auf rein türkische Bildungseinrichtungen in Deutschland gepocht. Gegenüber "Zeit-Online" sprach Erdogan eher von einem deutsch-türkischen Bildungsmodel das vor allem gerade in der Türkei aufgebaut wird. Der CDU-Stammtisch aus Merkel, Bosbach & Co. formierte aber gleich in gewohnt hysterischer Manier eine "Front gegen türkische Gymnasien in Deutschland". Schließlich zeigte sich Merkel nur wenige Tage später, während ihres Türkei-Besuchs, dann doch "offen" für türkische Schulen in Deutschland "so wie es deutsche Auslandsschulen in der Türkei gebe".

Auch wenn die tatsächliche Umsetzung deutsch-türkischer Bildungseinrichtungen in Deutschland in weiter Ferne liegt, so kann Deutschland eine solche Forderung kaum mehr abschlagen. Denn das Kräfteverhältnis zwischen beiden "Partnern" hat sich innerhalb des letzten Jahrzehnts stark verschoben. Und zwar zugunsten der Türkei.

Themen wie die "Integration" türkeistämmiger Migranten in Deutschland oder die liberal-demokratische Gleichschaltung der Türkei im Sinne westlicher Kriterien, fungieren dabei auf beiden Seiten zunächst - kurz- und mittelfristig - als taktische Druckmittel. Deren langfristig-strategische Dimension richtet sich auf Beherrschung durch gezielte weltanschauliche Indoktrination. Merkels Definition möglicher deutsch-türkischer Bildungseinrichtungen weist klar in diese Richtung. Dies sollte vor allem auf türkischer Seite nicht aus dem Blickfeld geraten - falls die neue türkische Staatsführung dazu überhaupt noch intellektuell in der Lage ist. Liegt das Paradoxon des türkischen "Aufstiegs" doch in der diffusen Kopie eines staatspolitischen Auslaufmodels.
The Great Game: Die geopolitische Karte

Worum es eigentlich geht sprachen in Deutschland nur wenige eindeutig aus.

So etwa die Frankfurter Rundschau: "Im Kalten Krieg war es vor allem die militärische Bedeutung des NATO-Partners Türkei, die das Land wichtig machte für Europa. Heute gibt es für die EU andere und viel überzeugendere Gründe, die Türkei zu integrieren. Ihre wachsende Wirtschaftskraft, ihre Bedeutung als Energiekorridor und ihre junge demografische Struktur machen die Türkei für Europa ebenso unverzichtbar wie ihre geopolitische Rolle an der Schwelle des Nahen Ostens und Mittelasiens. Die Europäische Union in ihrer heutigen Form ist zu klein, um in der Welt auf Dauer politisch mitreden und wirtschaftlich mithalten zu können. Ein Beitritt der Türkei gäbe Europa ein angemessenes Gewicht. Die Türkeipolitik ist deshalb ein wichtiger Test für Europa: Sie entscheidet darüber, welche Rolle die EU auf der globalen Bühne spielen will."
Innerhalb der geopolitischen Ambitionen der EU spielt die Türkei also eine herausragende Rolle. Ob die EU jedoch überhaupt mittel- und langfristig in der Verfassung ist die Türkei für ihre (über-)lebenswichtige Hegemonialpolitik einzuspannen ist mehr als fraglich. Der Westen steckt in einer tiefen Strukturkrise die man als historisch bezeichnen kann. Zudem sind in vielen Bereichen die Positionen und Ambitionen konträr.

Die Türkei soll zum einen der EU als wirtschaftspolitisches Sprungbrett zum Nahen Osten, dem Kaukasus und Mittelasien und gleichzeitig als sicherheitspolitisches Sperr- und Aufmarschgebiet der NATO gegen Russland und den Iran zu Diensten sein. Zumindest die sicherheitspolitische Rolle die ihr von den Strategen aus Brüssel zugedacht wird, dürfte kaum im Interesse der Türkei sein. Gute Beziehungen zu Russland und dem Iran sind für die Türkei grundlegen. Der "Zivilisationskrieg" des Westens (USA-EU) hat eine Schneise der Destabilisierung vom östlichen Mittelmeer über den Kaukasus bis zum Hindukusch gepflügt. In Ankara verfolgt man diese Entwicklung zurecht mit tiefer Besorgnis. Hier liegen die Standpunkte und Denkweisen der westlichen Staatengemeinschaft und der Türkei weit auseinander. Die Türkei tut gut daran sich auch weiterhin nicht auf die Kriegspolitik des Westens einzulassen. Andernfalls kann aus dem neuen "Starken Mann am Bosporus" schnell ein Trümmerhaufen wie etwa Georgien, Irak oder Pakistan werden.

Welch gefährliches Spiel die EU betreibt zeigt nicht zuletzt auch die jüngste Aufrüstungspolitik unter massiver Beteiligung Deutschlands.

Der Luxemburger Aussenminister Jean Asselborn verwies zurecht auf die Absurdität millardenschwerer maritimer Aufrüstung der Türkei und Griechenlands. Die Waffen für beide NATO-Staaten kommen zum größten Teil aus Deutschland. Auch der Laie kann sich zusammenreimen dass eine Verschärfung türkisch-griechischer Spannungen nicht im Sinne der EU bzw. NATO sein kann. Wenn die EU und allen voran Deutschland nicht in völliger geistiger Umnachtung die Absicht verfolgen oder es zumindest darauf ankommen lassen die ägäischen Nachbarn Türkei und Griechenland in ein Wettrüsten zu stürzen; gegen wen werden die beiden NATO-Staaten hier eigentlich aufgerüstet? Es kann kaum daran gezweifelt werden dass mit dieser - wirtschaftlich wie politisch - absurden Aufrüstung Türken und Griechen an den ägäischen Meerengen gegen Russland in Stellung gebracht werden sollen.

Mit Blick auf die wirtschaftspolitischen Erwägungen im Zuge der griechischen Tragödie warnt Jean Asselborn die EU und insbesondere Deutschland vor einem Abrutschen in die Politpsychiatrie. Was Deutschland mit seinen massiven Rüstungsexporten an die Türkei und Griechenland betreibt ist - gelinde ausgedrückt - verantwortungslos.

Dabei eröffnen sich in Hinsicht der Finanz- und Wirtschaftskrise neue Möglichkeiten eines Ausbaus der türkisch-griechischen Beziehungen. Diese können aber nur dann fruchtbar sein wenn sich beide Seiten nicht dem Gang in die Politpsychiatrie anschließen. Grundlage für wirklich freundschaftliche Beziehungen ist Aufrichtigkeit und Vertrauen und nicht perfider Machiavellismus á la Angela Merkel. Gerade die auf unterschwelligen Angstpsychosen gründenden gegenseitigen Ressentiments verhindern nun schon seit "historischen Zeiten" eine echte türkisch-griechische Aussöhnung. Diese Situation lädt nicht zuletzt auch auswärtige Mächte zur Instrumentalisierung des Konflikts ein. Diesen kindischen Streitkult gilt es zu überwinden. Die Zeichen der Zeit begünstigen einen eingehenden Wandel.

So forderte der türkische Handelskammerverband die türkische Regierung dazu auf über Hilfen für Griechenland nachzudenken. Solche Gedankengänge wären noch vor wenigen Monaten quasi unmöglich gewesen. Die Türkei muß dabei aber achtgeben nicht in den Strudel der europäischen Fiaskopolitik hineingezogen zu werden. Dies wäre schon der Fall wenn etwa der Vorstoß des türkischen Handelskammerverbands durch die EU bzw. Deutschland fingiert wurde. Niemand hat das Recht die Türkei ausbaden zu lassen was insbesondere durch Unfähigkeit der EU und krankhafte finanzkapitalistische Spekulationen atlantischer Kredithäuser verbockt wurde.

Durch einen schnellen und effektiven Ausbau der Handelsbeziehungen, gegenseitigen Investitionen sowie gezielten Abbau politpsychologischer Hindernisse können sich Türken und Griechen in der globalen Krise gegenseitig unter die Arme greifen. Ein erster gegenseitiger Vertrauensbeweis könnte dabei die Stornierung der U-Boote aus Deutschland sein.

Angela Merkel müßte freilich zusehen wohin sie dann mit diesen überflüssigen Produkten deutscher Wer(f)tarbeit schippert.

DTN

Samstag, 27. Februar 2010

Türkische Standpunkte und Schieflagen

Die jüngste Verhaftungswelle gegen hohe türkische Militärs wurde wieder durch einen Bericht der ultra-liberalen Tageszeitung "Taraf" eingeleitet. Wie schon im Juni 2009, gelangte "Taraf" an geheime Dokumente aus Kreisen der obersten Militärführung. Damals, im Sommer 2009, titelte "Taraf" mit der Schlagzeile "Exekutionsplan für AKP und Fethullah Gülen" und führte die Staatsanwaltschaft auf die Spur putschwilliger Militärs die wahrscheinlich der ataturkistischen Geheimorganisation Ergenekon zuzurechnen sind. Im Herbst desselben Jahres führten die Untersuchungen der Justizbehörden nochmals zu Festnahmen und Verhören von hochrangigen Offizieren.

Das irgendwelche Nachrichtendienste das "radikalste" Sprachrohr der liberal-konservativen (von den westlichen Medien gerne als "islamisch" bezeichneten) Regierung Erdogan gezielt füttern, bezweifelt in der Türkei kaum jemand. Die peinliche Frage nach einem potenziellen Maulwurf innerhalb des türkischen Generalstabs wagt aber bisher niemand anzusprechen. 

Das seit November 2007 erscheinende Istanbuler Blatt klagt zwar schon ebenso lange über seine finanziellen Nöte, doch wundersamerweise mußte Taraf bisher im harten Mediengeschäft doch nicht die Segel streichen. Wer die mediale Speerspitze markt-liberaler Reformation der Türkei finanziert, weiss nach zwei Jahren immer noch niemand genau. Başar Arslan, Eigentümer der Zeitung, gibt lediglich in weinerlicher Pose Interviews in denen er beteuert aus reinem Idealismus zu handeln und dass er sich verschulden müsse um das Erscheinen des Blattes zu sichern. Im gleichen Tenor beklagt sich auch Chefredakteur Ahmet Altan über die Ungerechtigkeit von Wirtschaft und Banken die, von den Militärs und der Regierung dazu animiert, vor Werbeaufträgen an "Taraf" zurückschrecken würden.

Hierbei sollte nicht übersehen werden dass sich Altan in einstudierter Manier zuunrecht als "Regierungskritiker" inszeniert. Gerade Altan und sein Blatt dürfen sich nähmlich mit am wenigsten über die "gemäßigt islamische" AKP beklagen. Erst die Regierung um Ministerpräsident Recep Tayyip Erdoğan hat durch politisch-juristische Reformen das Erscheinen von Publikationen wie "Taraf" ermöglicht. Und dass AKP und "Taraf" im Kampf gegen die ataturkistischen Militärs Verbündete sind, kann nicht übersehen werden. Genauso können sich beide "Reformkräfte" auch der Förderung durch USA und EU sicher sein. Die Einsetzung solcher politischen und intellektuellen Kräfte in der Türkei ist nicht zuletzt ein taktischer Zug des Westens. Innerhalb der Strategie vom "Greater Middle East" sollen somit westlicher Einfluß und Machtkonstellation ausgebaut bzw. erhalten werden.

Obwohl innerhalb der türkischen Presselandschaft über die Finanziers von "Taraf" schon viel spekuliert und viele Namen - darunter auch der seit Jahren in den USA politisches Asyl genießende Fethullah Gülen, zu dessen "gemäßigter Islam"-Konzern bspw. die Tageszeitung "Zaman", das Nachrichtenmagazin "Aksiyon" oder die Bank Asya gehören - genannt wurden, konnte bisher niemand die interessierte Öffentlichkeit richtig informieren. Bei einer Pressemitteilung im Juni 2008 fragte sogar der damalige Generalstabschef Büyükanıt (auf die Vorwürfe seitens "Taraf" die Militärs würden an einem "Program zur (anti-demokratischen) Prägung der Türkei" arbeiten: "Ich sage sowas (einen solchen Plan) gibt es nicht. Schauen sie zunächst einmal wer diese Zeitung (gemeint ist "Taraf") finanziert, schauen sie nur einmal hin; einfach nur mal schauen wer der Finanzier dieser Zeitung ist..." Diese Worte des türkischen Generals illuminierten die Frage ebenfalls nicht. Schließlich wollte oder konnte der General auch keinen Namen nennen. Das die Militärs bisher nur am einstecken sind, kann aber als Zeichen aufgefaßt werden dass "Taraf" den psychologischen Krieg gegen die alt-ataturkistischen Militärs gewonnen hat. In diesem Sinne hat sich eine Investition (von wem auch immer) wirklich ausgezahlt.

Viel Beifall erhalten die "Taraf"-Journalisten natürlich im Westen. So bekam Ahmet Altan im vergangenen Herbst den mit 30.000 Euro dotierten "Leipziger Medienpreis". Und seine Redakteurin Yasemin Çongar darf sich besonders tiefer Verbindungen nach Washington und London rühmen. Altan rechnet mit einer halben Million Dollar um sein Blatt abzusichern und hofft auf Unterstützung aus dem Ausland, besonders aus Deutschland. Bei den vielfältigen und tiefen Verbindungenen beider Länder dürfte das nicht nur eine fromme Hoffnung sein.

Radikal für die "Neue Weltordnung"

"Taraf" spuckt nicht nur große Töne, sonder "hat auch was dahinter" - könnte man behaupten. Aber hier trügt der Schein. "Taraf" führte sich geschickt in ein politisch-gesellschaftliches Klima ein, das insbesondere durch die EU-Beitrittsverhandlungen der Türkei schon recht einladend war. Die Vermarktungsstrategie war freilich äußerst gewitzt.

Schon der Name und Untertitel des Blattes waren "provoktan". "Taraf", was Bedeutungen wie "Parteilichkeit, Seite, Standpunkt" u.ä. beinhalten kann, war aber auch der Name einer revolutionär-islamischen Zeitschrift die Mitte der 1990er Jahre erschien. Und in der Öffentlichkeit erinnerte man sich auch gleich an dieses unbeugsame Presseorgan des traditional und revolutionär ausgerichteten islamischen Lagers, dessen Aufrufe zum Umsturz des ataturkistischen Regimes nur durch Erscheinungsverbot und Haftstrafen unterdrückt werden konnten. Gegen den ausser Mode gekommenen Beton-Kemalismus sind auch die postmodernen Liberalisten von "Taraf" und setzen sich geschickt für einen Umsturz ein; aber im Fahrwasser eines ganz anderes gearteten Weltbildes.

Ali Osman Zor, ehemaliger Mitarbeiter des islamischen Taraf erläuterte das Kalkül der postmodern-liberalistischen "Taraf"-Gründer im November 2007 wie folgt: "Die von uns herausgegebene Zeitschrift Taraf hatte die Anhänger der sogenannten 2. Republik (2. Cumhuriyetçiler, gemeint sind intellektuelle Kreise, die sich während der Regierungszeit Turgut Özals etablierten und markt-liberale Reformen forderten) unter der Überschrift "Die sich im Schlamm des Westens winden" als eine hedonistische, weder an etwas positives noch negatives glaubende Gruppe klassifiziert. Scheinbar handeln diese Leute nun nach einer Logik wonach jede Werbung erfolgreich ist solange sie Aufmerksamkeit erheischt. Zudem verfolgt man auch die Absicht die noch immer anhaltende Wirkung unserer Publikation auszuhebeln. Denn in den 90er Jahren wurden Anstrengungen dieser Gruppe mit dem Ziel der Amerikanisierung-Verwestlichung der Türkei allein von uns pariert."

Den türkischen Unrechts- und Terrorstaat der 1990er gibt es (in der damaligen Ausprägung) heute nicht mehr und deshalb können Bestsellerautoren wie Ahmet Altan ihre "progressiven Ideen" heute vortragen ohne fürchten zu müssen weggesperrt zu werden oder gar zu "verschwinden" wie zehntausende türkische Staatsbürger in den letzten zwanzig Jahren. Damals, Ende der 1980er-Anfang der 1990er Jahre, gefiel sich Altan noch als apolitischer Literat. Heute schwingt er sich zum "Märtyer der Freiheit" auf.

Der Untertitel des islamischen Taraf lautete "Wer keinen Standpunkt hat wird aus dem Weg geräumt" (türk.: Taraf olmayan bertaraf olur). "Denken bedeutet einen Standpunkt haben" (türk.: Düşünmek taraf olmaktır) heißt es im Untertitel der "radikalen" Liberalisten von "Taraf". Die einen kämpfen immer noch gegen eine "Neue Weltordnung" die alte Hegemonialstrukturen im neuen Kleid verkauft. Die anderen inszenieren ihre "Rosenrevolution" um einen provinziellen "Tiefenstaat" durch einen globalen abzulösen.

Algabal

Mittwoch, 13. Januar 2010

Im Tal der Wölfe: Israel knurrt die Türkei an


Israel hat durch die provokativ demütigende Behandlung des türkischen Botschafters in Israel eine scharfe Reaktion der Türkei ausgelöst. Der israelische Vize-Aussenminister Danny Ayalon hatte in Jerusalem den türkischen Botschafter Ahmet Oğuz Çelikkol vor laufenden Kameras regelrecht vorgeführt.

Die jungewelt berichtet (13.01.2010) wie folgt: Nicht nur, daß es unüblich ist, Einbestellungen von Botschaftern als Fernsehshow zu inszenieren, wurde Ankaras Mann in Jerusalem auch noch eine äußerst erniedrigende Behandlung zuteil. Zuerst ließ man ihn warten, dann hatte er auf einem niedrigen Sofa Platz zu nehmen – ihm gegenüber saßen auf höheren Stühlen Israels Vizeaußenminister Danny Ayalon und zwei Beamte des Außenministeriums. Auf dem Tisch stand nur die israelische Flagge. Und damit die Herabwürdigung des türkischen Diplomaten auch deutlich wird, erläuterte Ayalon den Sinn der Sitzordnung: »Hauptsache, man sieht, daß er tief sitzt und wir hoch und daß nur eine Flagge da ist. Und ihr seht, daß wir nicht lächeln.«

Nachdem die Türkei bei ausbleiben einer offiziellen Entschuldigung seitens Israels die Abberufung ihres Botschafters angekündigt hatte sprach Ayalon zwar nicht mehr so vollmundig wie bei seiner inszenierten Pressekonferenz, doch eine direkte Entschuldigung blieb bisher aus. Bisher ist auch nicht geklärt ob der "diplomatische Ausfall" Ayalons mit dem israelischen Aussenminister Avigdor Lieberman abgestimmt war.

"Tal der Wölfe" als Abbild der Realität

Groteskerweise bestätigte gerade Ayalon mit seiner Art "Flagge zu zeigen" genaustens die Szenarien der türkischen Kultserie "Kurtlar Vadisi" (Tal der Wölfe). Dort treten isarelische Diplomaten, Geheimdienstler und Geschäftsleute regelmäßig als latent größenwahnsinnige und skrupellose Zeloten auf, denen für die Sicherheit Israels jedes Mittel recht ist. Die neuste Staffel der türkischen TV-Produktion beschäftigt sich weiterhin verstärkt mit dem Phänomen des "Staats im Staate", dem berüchtigten türkischen Tiefenstaat (türk.: derin devlet). Nachdem in den letzten Jahren mafiöse und terroristische Teilaspekte und damit verstärkt innertürkische Auswüchse des verzweigten Problemkomplexes aufgeworfen wurden, richtet sich der Fokus der Produzenten derzeit verstärkt auf die geheimdiplomatischen Interventionen ausländischer Mächte in der Türkei. Besonders im Zusammenhang mit der Ergenekon-Affäre wird dabei auf die Rolle der sogenannten Gladio-Strukturen für die jüngste Geschichte der Türkei verwiesen.

Besonders auffällig ist der "gute Riecher" der Produzenten wenn es um aktuelle Entwicklungen der Tagespolitik geht. Immer wieder wird das türkische Fernsehpublikum durch die frappierende Synchronität zwischen dem Serien-Szenario und tatsächlichen politischen Entwicklungen in der Türkei überrascht.
So etwa zuletzt beim Sommerfinale (2009) der Serie, als der Serienheld Polat Alemdar ein Komplott zur Ermordung des türkischen (TV-)Ministerpräsidenten aufdeckt und in letzter Minute verhindern kann. Im Filmgeschehen stand wieder einmal ein dunkles Geflecht aus inn-und ausländischen Gladio-Assassinen hinter dem Anschlagsversuch. Zu dieser Zeit stand der reale türkische Ministerpräsident Recep Tayyip Erdoğan aufgrund seiner Israelkritik in der "Schusslinie" Israels und seiner westlichen Verbündeten. Im Dezember 2009 erschütterte dann eine Nachricht über die Festnahme von Armeeangehörigen die allzeit labile türkische Politbühne. Die festgenommenen Armeeoffiziere hatten das Haus des türkischen Vize-Ministerpräsidenten Bülent Arınç observiert. Schnell war die Rede von Anschlagsplänen gegen führende Regierungsvertreter. Zum ersten mal in der Geschichte der modernen Türkei durchsuchten zivile Justizbehörden geheimste Einrichtungen des Militärs. Und schon 2006 hatten die Kurtlar Vadisi-Produzenten mit dem Kinofilm "Tal der Wölfe-Irak" für einen Aufschrei der Empörung bei Israelis und ihren Verbündeten im Westen gesorgt. Anstoß der Empörung waren Szenen die israelische Ärzte als Teil einer menschenverachtenden Organhandelmafia im Kriegsgebiet Irak zeigten. Schnell erhoben israelische und westliche Medien "Anklage" wegen Antisemitismus. In Deutschland sprachen sich Politiker für einen Verbot des Films aus. Im Jahr 2009 bestätigten jedoch Nachrichten über die Aufdeckung eines Organhandelmafia-Rings in den USA und die Aussagen eines israelischen Arztes das Szenario von "Tal der Wölfe-Irak".

Deutsch-Türkische Nachrichten